BAHATTİN TATIŞ

21.İTK RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

-Ortaokul- Lise Kategorisi-

 

ETKİNLİĞİN AMACI:

  1. Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
  2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,
  3. Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine resim yapmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
  4. Eğitim öğretim çağındaki ortaokul-lise öğrencilerine kültürel ve sanatsal bilinç kazandırarak insanımızda sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına vesile olmaktır.

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU:  Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:  Resim yarışmasına ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere ortaokul, lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 3. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 4. Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet resimle katılabilir.
 5. Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.
 6. Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 7. Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.
 8. Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılacak eserler,  paketlenerek/zarflanarak en son 24 Nisan 2023  tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

 1. Ortaokul ve Lise kategorisindeki yarışmacıların https://ozelturkkoleji.com/sayfa/21-itk-resim-yarismasi.html sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir.  (Ad-soyad, doğum tarihi, okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

Yarışmaya katılacak resimler; madde 11’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek UZ dikkatine” notu konulması gereklidir

 1. İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 3. Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
 4. Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI  

 1. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
 2. Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.
 3. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 4. Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 5. Yarışmayı kazanan eserlerin tüm dijital hakları ödül verene ait olacaktır.
 6. Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (Ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 7. İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına

sahip olacaktır. İzin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

 1. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 2. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 1. 21. İTK Resim Yarışması 30 Mart 2023 Pazartesi günü başlayıp 24 Nisan 2023 Pazartesi günü sona erecektir.
 2. 21. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 24 Nisan 2023 Pazartesi günüdür.
 3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 5 Mayıs Cuma günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
 5. Ödül töreni yüz yüze olarak planlanmaktadır.

DEĞERLENDİRME

 1. Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. 
 2. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda İzmir Özel Türk Koleji yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Tablo -2 Değerlendirme Kriterleri 

Resimlerin Değerlendirme Kriterleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10

En fazla 20

1- Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimler ile ifade edebilme 

 

2- Resimlerde kullandığı çizim tekniğinin uygunluğu

 

3- Resimlerdeki yaratıcılık

 

4- Resimlerin görselliği

 

5- Resimlerin çerçeve düzeni ve kâğıdın temizliği

 

TOPLAM

 

          

 

 

  21.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul Üyeleri:
Erturul Aydemir- Galericiler Derneği Başkanı- Koleksiyoner
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof Dr Fuat Akdenizli
Doç Dr. Dizar Ercivan Zencirci
Yar Doç. Dr. Turan Enginoğlu
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam

Ortaokullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik:     Laptop (4500 Türk Lirası değeri ) ve Başarı Belgesi
İkincilik:       Tablet (3500 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi
Üçüncülük:   Polaroid Fotoğraf Makinesi(2500 Türk Lirası değeri) ve Başarı Belgesi

Lise ve Dengi Okullar Arası Resim Yarışması Ödülleri:
Birincilik:     5000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
İkincilik:       3500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Üçüncülük:   2500Türk Lirası ve Başarı Belgesi
ETKİNLİĞİN BÜTÇESİ: Katılımcılara verilen ödüllerin bütçesi İzmir Özel Türk Koleji Okul Aile birliği tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin ödül bütçesi 21.000 Türk Lirasıdır.

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 5 Mayıs Cuma günü  www.ozelturkkoleji.com  adresinden duyurulacaktır.

KATILIMCILARDAN İSTENİLENLER:

Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “Katılım Formu ve Taahhütname” 
Katılımcı tarafından gönderilen 35x50 formatında eserin aslı (orijinali) 

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:

Ödül töreni yüzyüze olarak planlanmaktadır.
İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:

Melek UZ- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Telefon: 0507 683 16 16      e-posta:  melek.uz@itk.k12.tr

 

-Lisans ve Lisansüstü Kategorisi-

 

ETKİNLİĞİN AMACI:

  1. Gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
  2. Gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak,

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim Yarışması

ETKİNLİĞİN KONUSU:  Serbest Konu

Önemli Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:  Yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinde kayıtlı Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri (yabancı uyruklu öğrenciler de dâhil) katılabilirler.

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.
 3. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 4. Yarışmaya gönderilecek olan eserlerde, tuval üzerine yağlıboya, akrilik veya benzeri teknikler kullanılacaktır; Özgün Baskı ve Enstalasyon eserler dâhil değildir.
 5. Resim çalışmalarının kısa kenarları 50 cm.’den küçük, uzun kenarları 250 cm.’den büyük olmayacaktır.  
 6. Her yarışmacı, yarışmaya 3 adet eserle katılabilir.
 7. Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış katılmamış olması gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

 1. YARIŞMA FORMLARI EKSİKSİZ DOLDURULACAKTIR. Tablo1 ve Tablo 2 imzalanarak gönderilecektir.
 2. Yarışma şartnamesine uymayan (farklı ölçülerde yapılmış, henüz kurumamış, taşıma sırasında hasar görmüş, sergilemeye hazır olmayan v.b.) eserler DEĞERLENDİRME DIŞI bırakılacaktır.
 3. Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 4. Yarışma takvimine uyulmadan teslim edilen veya posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışmacıların https://www.ozelturkkoleji.com/itk-resim-yarismasi/sayfasındaki formu doldurarak, pdf çıktısını eserin arkasına yapıştırması ve eserleri İTK adresine göndermesi gerekmektedir.  (Ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası okul adı, okul adresleri ve okul telefonlarını eksiksiz olarak yazmak zorundadırlar.)

Yarışmaya katılacak resimler; madde 13’de yer alan linkten doldurulacağı “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Mithatpaşa Cad. No:687-689 Köprü -Konak İZMİR adresine teslim edilecektir.

Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 24 Nisan 2023 tarihinde mesai saati bitimine kadar İzmir Özel Türk Koleji’ne teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 1. Kargo ile gönderilen eserlerde “Sayın Melek Uz dikkatine” notu konulması gereklidir
 2. İzmir Özel Türk Koleji’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde İzmir Özel Türk Koleji, Görsel Sanatlar Bölüm Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No.687-689 Köprü- Konak İZMİR adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilmesi halinde işleme alınır ve 7 iş günü içerisinde değerlendirme yapılır.. Mektupta, yarışmaya katılım tarihi, eksiksiz iletişim bilgileri ve talep veya itiraz konusu açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 3. Jüri üyelerinin verdiği puanlara, itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 4. Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.
 5. Yapıtların sergilenmesi ve taşınması sırasında gereken özen gösterilecekse de yapıtların görebileceği hasardan İzmir Özel Türk Koleji hiçbir şekilde sorumlu değildir. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunun gerçekleşmesi halinde bilgilendirme amacı ile İzmir Özel Türk Koleji’ne sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın bir kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER VE TELİF HAKKI  

 1. Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı İzmir Özel Türk Koleji yetkililerinde saklıdır.
 2. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 3. Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır. Katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir.
 4. İzmir Özel Türk Koleji, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.

Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitiminde(bir ay içinde ) resimlerini elden İzmir Özel Türk Koleji’nden geri alabileceklerdir. Süresi içinde geri alınmayan eserlerin sorumluluğu İzmir Özel Türk Koleji’ne ait değildir. Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 

 1. Yarışmayı kazanan eserlerin tüm dijital hakları ödül verene ait olacaktır.
 2. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
 3. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 1. 21. İTK Ulusal Resim Yarışması 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayıp 28 Nisan 2023 Cuma günü sona erecektir.
 2. 21. İTK Ulusal Resim Yarışması için son katılım tarihi, 28 Nisan 2023 Cuma  günüdür.
 3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışma sonuçları, İzmir Özel Türk Koleji web sayfasından 5 Mayıs Cuma günü, saat 17.00’de açıklanacaktır
 5. Ödül töreni 18 Mayıs Perşembe günü yüz yüze olarak planlanmaktadır.

  21.İTK ULUSAL RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL VE ÖDÜLLER
Seçici Kurul Üyeleri:
Erturul Aydemir- Galericiler Derneği Başkanı- Koleksiyoner
Denizhan Özer: Küratör-Ressam
Prof Dr Fuat Akdenizli
Doç Dr. Dizar Ercivan Zencirci
Yar Doç. Dr. Turan Enginoğlu
Filiz Pelit: Ressam
Nur Hilal Harsa: Ressam
Lisans-Lisans Üstü Kategorisi Ödülleri:
Birincilik:     10000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
İkincilik:       8500 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Üçüncülük:   7000 Türk Lirası ve Başarı Belgesi
Jüri Özel Ödülü: 1 tam altın
YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:
Yarışma sonuçları 5 Mayıs Cuma günü  www.ozelturkkoleji.com  adresinden duyurulacaktır.

ÖDÜL TÖRENİ YERİ ve TARİHİ:

Ödül töreni 18 Mayıs Perşembe günü yüz yüze olarak İzmir Özel Türk Koleji’nde planlanmaktadır
İLETİŞİM VE BİLGİ İÇİN:

Melek UZ- İzmir Özel Türk Koleji Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı
Telefon: 0507 683 16 16      e-posta:  melek.uz@itk.k12.tr